Pamiętaj, aby przed dokonaniem zwrotu towaru odpowiednio go zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami – to Ty jesteś w pełni odpowiedzialny za przebieg zwrotu, w związku z tym dostarczenie do nas uszkodzonego towaru rodzi odpowiedzialność po Twojej stronie.


Możesz zwrócić towar (odstąpić od umowy) w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania (bez podania przyczyny), w tym celu najlepiej wypełnić formularz dostępny do pobrania tutaj (zakupy z wysyłką). Właściwe wypełnienie formularza znacząco ułatwi nam przeprowadzenie całej procedury oraz przyspieszy proces, dzięki czemu Twoje pieniądze prędzej do Ciebie wrócą.

Towar zakupiony z opcją dostawy kurierskiej odeślij na swój koszt na adres: SOFAROOM SP. Z O.O.., Magazyn Centralny – Turystyczna 20A, 02-830 Nadarzyn.

Pieniądze za odesłane towary zwrócimy Ci na konto lub w taki sposób, w jaki zostały przez Ciebie wpłacone. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie konsumentom.


ZWROT MEBLI
Zwrotowi podlegają produkty ze wszystkich kategorii, a sposób ich odesłania jest dowolny (zależny wyłącznie od Ciebie). Jednak jeśli zwracany przez Ciebie towar należy do kategorii meble, zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnej firmy specjalizującej się w transporcie tego typu towarów, która zadba o odbiór towaru i dostarczenie go do naszego magazynu. Niemniej, po Twojej stronie leży właściwe przygotowanie towaru do wysyłki oraz opłacenie usługi.


ZWROT TOWARÓW SZKLANYCH I CERAMICZNYCH

Jeśli odsyłany przez Ciebie towar jest szczególnie podatny na uszkodzenia (np. lampa, zastawa stołowa czy inne produkty ze szklanymi lub ceramicznymi elementami), zalecane jest wykupienie odpowiedniej opcji (np. „ostrożnie”) i poproszenie kuriera, by odpowiednio oznaczył przesyłkę. Pozwoli to zminimalizować ryzyko ewentualnych uszkodzeń (które mogą Cię obciążyć).


SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRAWIE I SKUTKACH ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW LUB INNE OSOBY UPRAWNIONE

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentom oraz osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego. Czas na odstąpienie od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny to 14 dni od dnia, w którym osoba weszła w posiadanie rzeczy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres: kontakt@sofaroom.pll, w drodze jednoznacznego oświadczenia.


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://www.sofaroom.pl/odstapienie-od-umowy. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.


Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


W przypadku:

 –towaru zamówionego wraz z wysyłką kurierską– towar należy zwrócić na adres: SOFAROOM SP. Z O.O., Turystyczna 20A, Nadarzyn 05-930;

towaru odebranego z salonu – towar najlepiej zwróć bezpośrednio do tego samego salonu, w którym został uprzednio odebrany, w dniach i godzinach pracy tego salonu;

– w przypadku zwrotu towaru dokonywanego osobiście przez konsumenta do magazynu sprzedawcy, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny bądź mailowy celem ustalenia daty i godziny dostarczenia towaru. 


Towar należy zwrócić nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 


Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym m.in. koszty zapakowania rzeczy do przesyłki zwrotnej. W przypadku rzeczy, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 800 PLN za sztukę. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
W przypadku rzeczy będącej usługą, której wykonanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. W przypadku anulowania zamówienia przez konsumenta po upływie 21 dni lub kiedy tkanina na którą zostało złożone zamówienie jest już skrojona, należy uiścić opłatę za tę tkaninę (cena do ustalenia indywidulanie z klientem). Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.